facebook-icon-120x120

ช่องทางที่ 1
ไปที่ facebook : klaas since 1971
และ inbox มาคุยกับเราได้เลยครับ

line-icon-120x120

ช่องทางที่ 2
แอดไลน์ @klaas.1971

www-icon-120x120

ช่องทางที่ 3
ซื้อผ่านระบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ www.klaasleather.com

ช่องทางการชำระเงิน

tran-icon-120x120

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท คลาส เลเธอร์ จำกัด

 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0291940900
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0830373578
 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 0682947050
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 3281361424
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 1954934400

credit-icon-120x120

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต เมื่อซื้อผ่านระบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ www.klaasleather.com

0
0

Start typing and press Enter to search